Geef vrouwelijke nieuwkomers het vertrouwen om te falen

Artikel

24 september 2019

Ze noemt zichzelf strategisch adviseur inclusie en diversiteit vanuit een mensenrechtenperspectief. Maar enkel die titel doet geen recht aan alle zaken waar Domenica Ghidei Biidu (57) zich met hart en ziel voor inzet. Als tiener ervoer ze wat het is om te vluchten en in een onbekend land opnieuw te beginnen. Ghidei Biidu is het bewijs dat een dergelijke ervaring niets zegt over de persoonlijke en professionele capaciteiten van iemand: ‘Vluchten is een ervaring, het is geen identiteit.’

Ghidei Biidu – van huis uit juriste en jarenlang collegelid van het College voor de Rechten van de Mens – is er duidelijk over: ‘Toen ik als 17-jarige Nederland binnenkwam, had ik geen diploma. Twee jaar later had ik een kind en was ik gescheiden. Ik was een vluchteling uit Eritrea, alleenstaand en een vrouw met een kind. Je zou me een kansarm geval kunnen noemen, afgaande op alleen die feiten. Als je naar de buitenkant keek, zag je een stereotype. Maar mensen wisten niet dat ik op privéscholen had gezeten, leergierig was en een van de besten van de klas was.’ Met een flinke dosis wilskracht en doorzettingsvermogen omarmde Ghidei Biidu Nederland. Na wat omzwervingen en met hulp uit haar opgebouwde netwerk begon ze op 23-jarige leeftijd aan de studie rechten in Amsterdam.

Het is nu moeilijker om te integreren dan 40 jaar geleden

Wat kunnen gemeenten en andere organisaties die nieuwkomers en specifiek vrouwelijke nieuwkomers begeleiden van u leren?

‘Dat je vanuit verschillende aspecten naar een persoon moet kijken. Intersectionaliteit noemen we dat. Iemand is niet alleen gevlucht, maar ook vrouw, misschien moeder, heeft een bepaald opleidingsniveau, ervaringen en ga zo maar door. Over een nieuwkomer heb je vaak weinig informatie. Ga heel dicht naast een persoon staan en vraag: wat kun jij? Wat is jouw bagage, je geschiedenis, wat zijn je dromen en ambities? Als iemand iets wil uitproberen, moet daar ook de kans voor zijn. Ook om fouten te maken. En als het niet lukt kun je vragen: wat had je nodig om wel te slagen?’

Dit interview is gepubliceerd in magazine Doen!, een initiatief van K!X Works. K!X Works is een programma dat jonge nieuwkomers toerust om een passende opleiding of werk in Nederland te vinden. Het hele magazine bekijken? Klik hier!

Vrouwelijke statushouders hebben een extra achterstand op de arbeidsmarkt ten opzichte van mannelijke statushouders, weten we uit onderzoek. Wat vindt u belangrijk in de ondersteuning van vrouwelijke vluchtelingen?

‘Om soms bestaande structuren los te laten en creatief te denken. Sommige vrouwen zijn ambitieus maar vinden weinig aanknopingspunten hier met wat met wat ze in hun land van herkomst hebben gedaan. Zij hebben er baat bij dat ze kunnen experimenteren en kansen krijgen om verschillende dingen uit te proberen in de nieuwe context van Nederland. Andere vrouwen willen zich eerst op hun kinderen richten en later alsnog een opleiding of baan vinden. Die mogelijkheid moet er ook zijn. Op die manier maak je vrouwen medeverantwoordelijk voor hun keuzes en de consequenties daarvan. Het allerbelangrijkste is dat de vrouwen het vertrouwen krijgen om te groeien in hun nieuwe rol of vak in de Nederlandse context. Bij groeien hoort ook falen, fouten maken en opnieuw de kans krijgen te starten.’

Het leren van de Nederlandse taal wordt sinds de jaren negentig beschouwd als een van de belangrijkste voorwaarden voor integratie. Hoe belangrijk vindt u het dat nieuwkomers de taal snel en goed beheersen?

‘Dat ligt eraan in welk vakgebied iemand actief wil worden. Ikzelf oefen een heel talig beroep uit. Als ik een taalfout maak, gaan mensen soms twijfelen aan mijn deskundigheid. Aan jezelf werken is natuurlijk een must, bijvoorbeeld door taallessen te volgen. Maar het is ook belangrijk om zelf – en met de organisatie waar je gaat werken – je deskundigheid op relevante aspecten te beoordelen: Klopt het dat ik dit taalniveau nodig heb om een bepaalde deskundigheid te verkrijgen of ergens werkzaam te zijn? Of wordt er onnodig op gefocust? Als je taal op nummer één zet en geen of weinig oog hebt voor de rest, dan zie je pluspunten van iemand soms over het hoofd. Zoals analytisch vermogen, creativiteit, flexibiliteit, het vermogen te verbinden, veerkracht, et cetera. Dat zijn heel belangrijke kwaliteiten om in deze global society te werken en te leven.’

Wie is Domenica Ghidei Biidu?

Domenica Ghidei Biidu (57 jaar) vluchtte op 15-jarige leeftijd vanuit Eritrea. Als 17-jarig meisje kwam ze aan in Nederland. Ze studeerde rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ghidei Biidu is juriste, was jarenlang lid van het College voor de Rechten van de Mens, is nu nog lid van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie en bekleedt verschillende bestuursfuncties waaronder binnen de Raad van Advies van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). Ze heeft drie kinderen en woont in Amsterdam.

Hoe zag de Nederlandse samenleving eruit toen u hier aankwam?

‘Zo’n 40 jaar geleden was solidariteit belangrijk. Er was steun voor mensen die daar behoefte aan hadden. Aan de ene kant was er dus veel hulp. Aan de andere kant waren er weinig specifieke programma’s voor nieuwkomers. Onderwijs in eigen taal en cultuur werd bevorderd en emancipatie van vrouwen werd toen meer gestimuleerd. Het was de tijd van de tweede feministische golf in Nederland. Niet dat de witte feministische beweging inclusief was, maar er was een algehele alertheid voor de emancipatie van vrouwen in Nederland. En er was een brede zwarte-, migranten- en vluchtelingen- vrouwenbeweging (de zmv-beweging) die met elkaar verbonden was en belangrijke vraagstukken agendeerde. De voorbereiding op de verschillende internationale vrouwenconferenties, zoals die van Nairobi en Beijing, hadden bijvoorbeeld een grote impact op het bewustzijn van vrouwen en de internationale solidariteit.

Nu is het moeilijker om te integreren. Integratie wordt ten onrechte hoofdzakelijk als een individuele inspanning gezien, het is een soort dreiging geworden. De samenleving is nu complexer en individualistischer. Nieuwkomers hebben geen beeld over hoe de dingen hier geregeld zijn. Ze ontvangen een lening maar starten eigenlijk gelijk met een schuld. Integratie zou een wederkerig proces moeten zijn, maar dat hebben we losgelaten. Er zijn bijvoorbeeld maar weinig plekken waar nieuwkomers Nederlanders in gelijkwaardigheid kunnen ontmoeten.’

Integratie wordt ten onrechte hoofdzakelijk als een individuele inspanning gezien

Hoe kunnen gemeenten dergelijke ontmoetingen stimuleren?

‘Gemeenten hebben veel mogelijkheden en grote verantwoordelijkheden. Je integreert niet in Nederland, maar in de gemeente waar je woont. Daar leef je naast elkaar met je buren en wijkgenoten. Ik vind het belangrijk om vanuit het mensenrechtenperspectief te denken: je bewijst mensen niet alleen een gunst als je ze helpt te integreren, je bent sámen een samenleving aan het vormen. Wij denken in Nederland nog te veel vanuit dat hulpverleningsperspectief, het zogenaamde ‘taking care syndroom’. Je moet een structuur creëren waarin je samenwerkt, niet een structuur waarin de ene persoon in een positie zit waar hij altijd de hulp of gunst van een ander moet vragen. Nieuwkomers blijven geen nieuwkomers; ze gaan participeren, hebben ambities, worden uiteindelijk misschien wel je collega. Door mensen te betrekken en medeverantwoordelijk te maken voor hun keuzes, geef je ze mede-ownership. Niet: “ik doe dit voor jou”, maar: “wij hebben elkaar nodig, zonder jou kan ik het niet doen”. Wij zijn samen een gemeenschap.’

Wat betekent dat voor de houding van Nederlanders?

‘Voor de ontvangende samenleving kan integratie ingewikkeld zijn. Wij moeten ruimte gaan maken. Het feit dat Nederland een slavernij- en koloniale geschiedenis heeft, betekent dat Nederland ruimte heeft ingenomen en volkeren mede heeft gecreëerd. In het hier en nu moeten we een plek creëren vanuit verantwoordelijkheid naar alle burgers. Je kunt je als ontvangende samenleving niet permitteren te  zeggen: “Ik ga me niet aanpassen aan hen”. Ontmoetingen veranderen ons, het is een kwestie van uitwisselen.’

Nieuwkomers blijven geen nieuwkomers, op een dag worden ze misschien je collega

Wat zijn volgens u belangrijke aandachtspunten bij de integratie van nieuwkomers?

‘Migratie heeft te maken met vertrek en aankomst, being, belonging en beloving zijn daarin belangrijke elementen. Wanneer je als nieuwkomer ergens aankomt moet je je afvragen: hoeveel van mijn energie zit er nog in het land waar ik vandaan kwam, en hoeveel energie is er in het hier en nu? Het echt landen in een aankomstland is een belangrijk proces dat je niet kunt afdwingen en dat tijd nodig heeft. Elke nieuwkomer gaat dat proces op eigen wijze aan. Niet iedereen doorloopt het hele proces en dat heeft verstrekkende consequenties, ook voor de volgende generaties. Het is als een tros druiven: als je één ding aanpakt, zit er weer iets anders aan vast. Het is een proces van verlies en rouw en dat is niet niks. Als je dat verlies niet onder ogen ziet en neemt, blijf je in een spagaat hangen tussen die verschillende werelden. Als je ervoor kiest om hier te zijn, moet je ook vertrouwen hebben dat je hier kan en mag landen. Als nieuwkomer heb je uiteraard veel baat bij een samenleving die zegt dat je welkom bent en hier hoort.’

Hoe denkt u over de inzet van rolmodellen uit migrantengemeenschappen om de integratie te bevorderen?

‘Het is belangrijk dat je als gemeente ziet dat er binnen de gemeenschappen mensen zijn die eerder als nieuwkomer naar Nederland kwamen en zo een vergelijkbare ervaring hebben als de huidige nieuwkomers. Geef hen een positie, deze mensen zijn cultural mediators. Zoek naar structuren en naar mensen vanuit de gemeenschap die een rol kunnen spelen. Maar je moet wel iemand vanuit zijn of haar kwaliteiten inzetten en daadwerkelijk een taak geven. Daarmee erken je iemands opgebouwde ervaring en kwaliteiten. Vaak worden mensen uit dezelfde gemeenschap, die eerder naar Nederland gekomen zijn, gevraagd om even als vrijwilliger iets voor hun voormalige landgenoten te doen. Terwijl organisaties deze mensen ook in dienst kunnen nemen en daarmee de expertise ook zelf in huis halen. Zo voer je echt een beleid van diversiteit en inclusiviteit uit.’

Foto’s door: Joyce de Vries

One thought on “Geef vrouwelijke nieuwkomers het vertrouwen om te falen

 1. Pingback: viagra online
 2. Pingback: generic cialis
 3. Pingback: essayhelpbgs.com
 4. Pingback: write my papers
 5. Pingback: thesis express
 6. Pingback: tadalafil pills
 7. Pingback: viagra online
 8. Pingback: goodrx cialis
 9. Pingback: how viagra works
 10. Pingback: viagra price
 11. Pingback: what is zanaflex
 12. Pingback: viagra substitute
 13. Pingback: atorvastatin 2 mg
 14. Pingback: 24 hours pharmacy
 15. Pingback: Kamagra Oral Jelly
 16. Pingback: viagra
 17. Pingback: celebrex drug
 18. Pingback: cialis prices
 19. Pingback: viagra cost
 20. Pingback: goodrx sildenafil
 21. Pingback: viagra problem
 22. Pingback: fucking on viagra
 23. Pingback: cialis australia
 24. Pingback: cialis brand
 25. Pingback: cialison line
 26. Pingback: cialis black 800mg
 27. Pingback: kojflgmb
 28. Pingback: celebrex vs motrin
 29. Pingback: keflex dosing
 30. Pingback: viagra hoe lang
 31. Pingback: cialis 20mg
 32. Pingback: viagra connect
 33. Pingback: viagra doctor
 34. Pingback: ivermectin virus
 35. Pingback: sophia viagra hot
 36. Pingback: marley drug viagra
 37. Pingback: sildenafil online
 38. Pingback: cialis canada
 39. Pingback: viagra sample
 40. Pingback: using viagra
 41. Pingback: diflucan zyrtec
 42. Pingback: viagra pill
 43. Pingback: viagra torture
 44. Pingback: cialis ingredients
 45. Pingback: cialis dosage
 46. Pingback: essay buy
 47. Pingback: buying papers
 48. Pingback: cialis 20 mg
 49. Pingback: bing beauty viagra
 50. Pingback: cialis 20mg usa
 51. Pingback: metformin coupon
 52. Pingback: paxil zombie
 53. Pingback: corona plaquenil
 54. Pingback: viagra 100 cost
 55. Pingback: buy cialis drug
 56. Pingback: cheap generic
 57. Pingback: cheap generic
 58. Pingback: buy ativan canada
 59. Pingback: cialis supplier uk
 60. Pingback: girl dating free
 61. Pingback: cialis or viagra
 62. Pingback: generic sildenafil
 63. Pingback: cialis cost 20mg
 64. Pingback: herbal viagra
 65. Pingback: cialis dosing
 66. Pingback: otc viagra walmart
 67. Pingback: cialis 20mg usa
 68. Pingback: viagra insurance
 69. Pingback: Dating sites
 70. Pingback: cialis side
 71. Pingback: levitra soft 20mg
 72. Pingback: cuckold dating
 73. Pingback: norvasc drug class
 74. Pingback: lipitor cost
 75. Pingback: metoprolol
 76. Pingback: viagra pills price
 77. Pingback: duloxetine generic
 78. Pingback: bupropion hcl
 79. Pingback: buy buspar
 80. Pingback: generic tizanidine
 81. Pingback: bupropion 150 mg
 82. Pingback: keto diet anxiety
 83. Pingback: cytotmeds.com
 84. Pingback: voltaren 75 mg
 85. Pingback: cialis commercial
 86. Pingback: cheap viagra
 87. Pingback: viagra connect cvs
 88. Pingback: donepezil 10 mg
 89. Pingback: augmentin coverage
 90. Pingback: cephalexin
 91. Pingback: tadalafil liquid
 92. Pingback: tadalafil alcohol
 93. Pingback: cialis 800mg black
 94. Pingback: is sucralose keto
 95. Pingback: levitra tablets uk
 96. Pingback: cialis daily pill
 97. Pingback: viagra uses
 98. Pingback: viagra and alcohol
 99. Pingback: pfizer viagra
 100. Pingback: viagra canada
 101. Pingback: indian viagra
 102. Pingback: viagra pill cutter
 103. Pingback: tadalafil cialis
 104. Pingback: metformin
 105. Pingback: orlistat 60 mg
 106. Pingback: priligy usa sale
 107. Pingback: nolvadex 10mg
 108. Pingback: naltrexone rems
 109. Pingback: generic cialis
 110. Pingback: cialis generic
 111. Pingback: reddit cialis
 112. Pingback: cialis soft pills
 113. Pingback: viagra song
 114. Pingback: regcialist.com
 115. Pingback: old gay men dating
 116. Pingback: gay dating oslo
 117. Pingback: ivermectin online
 118. Pingback: viagra canada
 119. Pingback: cialis
 120. Pingback: cialis pills
 121. Pingback: cialis india
 122. Pingback: 1
 123. Pingback: cheap viagra
 124. Pingback: cymbalta pregnancy
 125. Pingback: buy cialis uk
 126. Pingback: viagra buy
 127. Pingback: buy levitra bayer
 128. Pingback: buy viagra 150 mg
 129. Pingback: amoxil 750 mg
 130. Pingback: sildenafil 20mg
 131. Pingback: cialis europe
 132. Pingback: sildenafil coupon
 133. Pingback: stromectol dosage
 134. Pingback: viagra cost usa
 135. Pingback: ivermectin cats
 136. Pingback: pro ventolin
 137. Pingback: ivermectin dosage
 138. Pingback: cialis tablets
 139. Pingback: usa buy viagra
 140. Pingback: cialis safe
 141. Pingback: purchase clomid
 142. Pingback: zithromax otc
 143. Pingback: viagra ohne rezept
 144. Pingback: viagra cost
 145. Pingback: viagra bestellen
 146. Pingback: viagra for women
 147. Pingback: gabapentin
 148. Pingback: priligy 30 mg usa
 149. Pingback: ivermectin pills
 150. Pingback: rx albuterol
 151. Pingback: buy azithromycin
 152. Pingback: order lasix 100mg
 153. Pingback: sildenafil
 154. Pingback: neurontin 1800 mg
 155. Pingback: viagra cvs
 156. Pingback: lady viagra
 157. Pingback: cialis everyday
 158. Pingback: herbal viagra
 159. Pingback: generic for viagra
 160. Pingback: walgreens viagra
 161. Pingback: sex games fun
 162. Pingback: viagra for men
 163. Pingback: cialis generic cvs
 164. Pingback: otc viagra
 165. Pingback: roman viagra
 166. Pingback: stromectol otc
 167. Pingback: viagra 75 mg
 168. Pingback: meritkiing
 169. Pingback: elexusbet
 170. Pingback: Eurocasino
 171. Pingback: madridbet
 172. Pingback: meritroyalbet
 173. Pingback: eurocasino
 174. Pingback: eurocasino
 175. Pingback: meritking
 176. Pingback: meritroyalbet
 177. Pingback: tadalafil 20mg
 178. Pingback: meritroyalbet
 179. Pingback: best viagra prices
 180. Pingback: cialis in canada
 181. Pingback: 20mg cialis daily
 182. Pingback: levitra online buy
 183. Pingback: cialis pill cutter
 184. Pingback: mobviagrweb.com
 185. Pingback: generic viagra nc
 186. Pingback: ivermectin 400 mg
 187. Pingback: cialis tadalafil

Geef een reactie