Een warm welkom en hulp tijdens de eerste periode in Wijk bij Duurstede

Als een vluchteling in Nederland een asielvergunning of een verblijfsvergunning heeft gekregen, zal hij een inburgeringstraject moeten volgen om daarna zelfstandig deel te kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving. Stichting Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij Duurstede. In opdracht van en gesubsidieerd door de gemeente dragen wij zorg voor de maatschappelijke en juridische begeleiding van vluchtelingen in de gemeente Wijk bij Duurstede gedurende gemiddeld 2 jaar na huisvesting in de gemeente. Stichting Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij Duurstede treedt op als belangenbehartiger van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) die in de gemeente Wijk bij Duurstede komen wonen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

Voor vluchtelingen is de eerste tijd in hun nieuwe woonplaats over het algemeen moeilijk en verwarrend. Vrijwilligers van Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij Duurstede helpen de nieuwkomers in de gemeente door hen wegwijs te maken in de nieuwe woonplaats, maatschappelijk te begeleiden en te ondersteunen op diverse vlakken. Maatschappelijke begeleiding houdt in: hulp geven bij het invullen van alle formulieren die noodzakelijk zijn mensen wegwijs maken in de gemeente hulp bij bank en verzekeringszaken kennismaken met de huis- en tandarts, vaak de eerste keer meegaan hulp bij schoolkeuze Jaarlijks komen komen 20 – 40 statushouders in de gemeente Wijk bij Duurstede wonen. Zo’n 20 vrijwilligers en de beroepskrachten van Stichting Vluchtelingenwerk zetten zich in voor deze nieuwkomers.